KDO JSME?

Jsme akreditované centrum sportovní diagnostiky s rozšířenou působností v řadě sportovních institucí. 

Naše práce se zakládá na klinicky a vědecky ověřených postupech sportovní medicíny a moderní tělovýchovy. 

Neustále sledujeme nejnovější metody a vědecké poznatky v oblasti sportovní kinantropologie, zátěžové fyziologie a výživy.

Těšíme se na nové spolupráce, těšíme se na Vás


Váš tým    #rehordiagnostics