KOMPLEXNÍ FYZIOLOGICKÝ TEST 

"TESTOVÁNÍ LIMITUJÍCÍCH FAKTORŮ"

6.500,- s DPH, časová náročnost 3 hod


Podívejte se na svoji kondici a výkonnost z jiného úhlu, než jste byli dosud zvyklí. Nezabývejte se pouze dosaženými maximy, ale snažte se porozumět cestě, jak svoje maxima stále posouvat.

Testování limitujících faktorů má za cíl nalézt na řetězci pohybového výkonu člověka jeho nejslabší článek a na tento článek se efektivně zaměřit v tréninku.  Limitovat ve výkonu nás může celá řada faktorů jako je psychika, výživa, sociální podmínky, genetika a mnoho dalších. Je přirozené, že během 3-4 hodin v laboratoři s Vámi nerozluštíme psychologické, nebo sociální aspekty vašeho výkonu, kde ale můžeme významně stimulovat Vaši výkonnost, je rovina:

 • METABOLICKÁ
 • SVALOVÁ
 • OBĚHOVÁ
 • RESPIRAČNÍ
 • ANTROPOMETRICKÁ
Zdroj: https://www.fsps.muni.cz/~novotny/LF_text.pdf
Zdroj: https://www.fsps.muni.cz/~novotny/LF_text.pdf

Diagnostika limitujících faktorů je oproti běžným zátěžovým testům (laktátová křivka, VO2max...) časově náročnější (včetně anamnézy a antropometrie cca 3 hod) neznamená to ale, že bychom laktátové a ventilační parametry nemonitorovali, naopak, jsou to stále nezbytné elementy testu. Dalším klíčovým ukazatelem je sledování regeneračních procesů organismu, mezi jednotlivými stupni zátěže - tohle je opravdu zásadní! Právě odpočinkové fáze totiž prozrazují, který ze somatických systémů (srdce, plíce, svaly, tvorba energie) svoji úlohu plní s nejnižším efektem ve vytrvalostních a vysokých intenzitách zatížení.  


Co Vám testování limitujících faktorů poví?

 • Který ze systému (oběhový, dechový, svalový, energetický) vykonává svou úlohu s nejnižším efektem
 • Jak se  na tyto funkční nedostatky správně zaměřit v tréninku
 • Ideální zónu pro spalování tuků tzv. FAT max
 • Aerobní práh AP, Anaerobní práh ANP, Funkční prahový výkon FTP
 • Ventilace -  VO2max, tepový kyslík, dechové objemy a frekvence
 • Vitální kapacitu plic FVC a FEV1
 • Průběžné hodnoty (MOXY) svalové oxygenace / extrakce O2 (SmO2) a arteriální saturace (SpO2)
 • Průběžné hodnoty (MOXY) distribuované krve do pracujících a sekundárně zapojovaných svalů (THb)
 • Určení tréninkových pásem (tepy, watty, %FTP, %CP, tempo na km/min...)
 • Klidové a po-zátěžové hodnoty krevního tlaku
 • Antropometrické ukazatele % tuků, % svalů, viscerálního tuku, klidový metabolismus
 • Obsáhlý komentář s tréninkovým doporučením
 • pozn. opakovaný / kontrolní test prováděný do 6 měsíců je snížen na cenu 5.500,- s DPH

OBJEDNEJTE SE NA TESTOVÁNÍ LIMITUJÍCÍCH FAKTORŮ

Vyplňte prosím údaje níže a my se vám brzy ozveme.

Nezapomínejte, že tento test je fyzicky náročný!

Pokud si nejste jisti Vašim dobrým zdravotním stavem, je vhodné navštívit sportovního lékaře a to ještě před Vaší návštěvou u nás.